Magic Eirwen

Just another WordPress.com weblog

Ebrill 27 – Ble’r aeth yr haul? (eto!) April 25, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 3:59 pm

Wel dwi heb flogio ers dipyn -can’t be arsed yw’r rheswm pennaf ond gan fod gen i dros hanner awr yn ol yn gwaith, meddwl y dyliwn gadw fy ffans (dychmygol) ‘up to date’ gyda treialon trwstan fy mywyd bach pitw.

 Wel, does dim byd exciting iawn wedi digwydd…  Fel arfer dwi wedi bod yn gwylio lot o ffilmiau ac yn yfed tipyn o win a rym – ma rym yn addictive dros ben – dwi wedi dod i arfer nawr cael ‘sniffter’ bach tua 9pm ac yn eitha pissed off snag oes gen i ddim yn y ty.  Dwi ddim eisie dechrau ymdebygu i Sue Ellen (Dallas) yn ei hanterth yn gwneud llygaid llo ar ôl meddwi a dechrau cael affair gyda rhywun fel Cliff Barnes… Ah… Dallas, dyddiau da fy mebyd.

Wel, mae gwaith yn eitha anodd ar hyn o bryd-diffyg brwdfrydedd sydd yn effeithio fi a’r Eos yn fwy na dim gan fod ein syniadau yn cael eu defnyddio fel cadach sychu tin gan Herr Himmler draw yn *****.  Hoffwn i fod yn Gomisiynydd Rhaglenni Teledu, cael fy nhalu crocbris am wneud S.F.A. Ond dwi ddim yn hongian o gwmpas yn y Cameo, dwi ddim yn alcoholic/anger management case/mab/merch i rywun enwog/ex pennaeth Newyddion yn y BBC, felly dyma lle fyddaf yn y ‘mid to low range’ o allu economaidd yn gwneud fy 9 to 5 yn biwis nes y byddaf yn fy nghoffin. Jiw, dwi mewn mwd positif heddiw!!

Ges i ‘hair’ disaster dros y penwythnos -yn ‘bored’, prynais focs o liw gwallt ‘vanilla blonde’ yn yr ymdrech i ddod yn honey blonde (gan fod gen i wallt brown canolig, dyma oedd y lliw o’n i fod i fod ar ol defnyddio’r bocs bach hudol). Yn anffodus, ar ol 30 munud o eistedd yn y bath yn darllen memoirs gwych  y Movie Mogul, Robert Evans, (cynhyrchydd ‘Love Story’ ‘The Godfather’ a ‘Chinatown), teimlais rhyw losgi yn fy mhen, tebyg iawn i’r llosgi da chi’n cael wrth bisho weithiau pan mae gennych cystisis neu broblem cyffelyb. Eni-whw, fe ddylsen i wedi gwneud ‘strand test’ yn gyntaf yn ol y bocs ond roedd hwnna’n golygu hanner awr arall o ffaffio-a gan fod y bocs yn dweud ‘be daring’ fe wnes i daflu fy amheuon i’r gwynt a gorffen fyny hefo barnet sinsir-ginger afiach-NID ‘dire ginger’ o’dd e’n dweud ar y bocs ond dyna beth ges i!!!  O’dd y roots yn waeth achos bod y lliw rili wedi pigo’i fyny fan na. Felly rhaid oedd mynd i fy hairstylist medrus, Iram, a thalu 89 punt i gael yr ‘honey blond’ o fy mreuddwydion. Yn anffodus, nid oedd modd gwneud makeover o’r gweddill ohonof – y corff chunky a’r cellulite toreithiog, ond gyda’r haul wedi mynd gallaf guddio fy adennydd bingo unwaith yn rhagor rhag sarhad y cyhoedd.  Er, fel mae fy ffrind SPJ yn dweud, da ni’n gweld specimens lot gwaeth yn dre yn blonegio o gwmpas gyda’u muffin tops yn hongian dros eu jins tynn-tynn a’u ffanis wedi cyfuno gyda’i stumogau i greu’r ffenomenen newydd yna ‘stum-ffan’ -yr hyn dwi’n checkio mod i heb esblygu ac yn gwisgo ‘smock’ i osgoi’r amheuaeth bod un yn bodoli!

Eniwei, mae un o’r merched yn gwaith yn annoying tu hwnt. Heddiw, roedd hi’n du HWNT o annoying yn fy mhoenydio unwaith eto am smygu rollies.  FACK OFF!  Fe wnes i ddweud yn neis, ‘dyw e ddim yn gonsyrn i ti a da ni gyd yn marw eniwei yn y pendraw’.  Ond roedd hi’n cario mlaen i bregethu a malu cach. Mae’n un o’r bobol ma sy’n siarad gydag acen rili posh Saesneg er bod hi’n dweud ‘Oh, I’m so Welsh dah-ling’ ac mae’n dangos fod unrhyw wanker yn gallu mynd i Rydychen achos does dim talent da’r fenyw. Mae ei syniadau yn shit ac mae’n gwrthod cefnogi syniadau neb arall. Grrr!!!  Mae hefyd yn siarad am ei fackin plant boring byth beunydd. Sai moin gwybod sut wnaeth katie yn ei exams gymnastics!! Sai moin gweld llun o Lucy yn y Daily Post am ennill rhyw wobr cachlyd am wnio! Dwi heb gael plant achos SAIN LICO NHW a sdim byd mwy boring am fam yn brolio am ‘non achievements’ pathetig ei hepil!!  Wel, dyna rant heddiw drosto da.  Ffeindiai rhywun arall i bitshan am yn y blog nesa. Mae hyn yn hwyl!

Advertisements
 

Ebrill 10 2007 – Pah! Pasg! April 10, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 4:05 pm

Mae’r Pah! am fod y gwyliau wedi dod i ben er mod i wedi bwcio Gwener a Llun nesa i ffwrdd er mwyn cael penwythnos hir hyfryd arall.  Sut dreuliais i’r Pasg? Wel, yn gwneud rhai o fy hoff bethau: yfed ‘rum’, gwylio ffilmiau a bwyta!  Fe aethon ni i weld ‘Sunshine’ Dydd Gwener, ffilm sci-fi newydd Danny Boyle ac roedd hi’n dda iawn gyda fy hoff ‘hottie’, Cillian Murphy yn chwarae’r brif ran. Wedi benthyg cryn dipyn wrth ‘Alien’ a ‘2001’, ‘roedd yn weledol yn dda iawn a’r stori yn gafael. Cillian yn arbennig o dda fel yr arwr ond yn rhy denau o lawer-byt chydig o thsips Cillian bach, er mwyn dyn!  Sdim byd gwaeth na boi heb ddigon o gig ar ei ffram – dyw hip bones sydd yn crafu’r asennau wrth garu ddim yn beth da!  ‘Roedd y diweddglo yn felys-chwerw a byddwn yn rhoi 8 mas o 10 i hon-lot gwell na’r ‘300’ cachlyd.

Dwi’n gobeithio mynd i weld ‘Blades of Glory’ ffilm newydd Will Ferrell a’r boi o Naopoleon Dynamite (da) John Heder. Mae hon yn edrych yn eitha hwyliog – yn arddull ‘Dodgeball’ ac ati. Dwi’n hoffi Will Ferrell yn fawr – mae’n dda iawn yn ‘Zoolander’ ac mae ‘Anchorman’ yn wych.  Wnes i wylio ‘Stranger than Fiction’ sydd newydd ddod allan ar DVD gyda fe’n chwarae rhan mwy difrifiol gydag Emma Thompson a Dustin Hoffman. Mae Dustin yn wych – licsen i se gen i dadcu fel Dustin.  Gallai e rannu straeon am ffilmio ar set gyda Mrs Robinson a dangos i mi ei hoff olygfeydd yn y ‘Tootsie’ gwych.  ‘Roedd y stori’n ddifyr er bod cymeriad Emma yn eitha annoying -cadw rhoi ei ffag byts allan mewn tissues am rhyw reswm ac ‘roedd hi’n edrych fel ffoadur o Belsen.  Mae modd smygu a bod yn fochgoch ac yn llawn hwyl (fel fi!)

Buom hefyd yn gwylio’r Agatha Christie marathon ar ITV3. Diolch i Dduw am hwnnw achos o’dd teledu’n ffwcedig o sal dros y Pasg. Dim byd o werth, dim ffilmiau, dim dramau -byger all o werth!  Wnes i hefyd gerdded tipyn cofiwch i losgi’r hot cross buns oddi ar fy hot cross buns innau. A bod yn ‘culture vulture’ a mynychu arddangosfa Angus McBain yn Amgueddfa Caerdydd. Dwi wedi bod yn ffan o’i luniau ers blynyddoedd -gen i dipyn ar y muriau adre.  Mae nhw’n rili trawiadol, swreal ac ‘roedd e ymhell o flaen ei amser-gyda lluniau o fy hoff Vivien Leigh, Audrey Hepburn, Spike Milligan, Mae West, Garbo a llwyth o rai eraill. Fe wnaeth llawer o’r albyms pop yn y 50gau a’r 60gau yn cynnwys y Beatles. Gwerth ei gweld. Aethom hefyd i weld arddangosfa o 10 darlun gan Leonardo Da Vinci – trueni fod na gymaint o ffycwits yn sefyll yn union o flaen y sgetsus bychan gyda’u trwynau bron yn eu cyffwrdd. Diolch i Dduw mod i a’m cydymaith yn dal neu mi fyddwn wedi bod yn pissed off jyst gweld dandryff rhyw random ignorant! Yna pip sydyn ar y deinasoriaid a’r mammoth bywiog cyn heglu hi allan am sigaret yn yr haul.

Camgymeriad mawr ddoe oedd mynd i Sain Ffagan am dro. ‘Roedd y maes parcio yn gorlifo ac ‘roedd hi’n Chav central yno gyda phob wancar o’r Cymoedd wedi mentro lawr yn eu scrunchies a’i siorts tynn, gyda’u hepil melltigedig a’u cewynnau drewllyd yn stinco’r lle i fyny. Awr a hanner gymerodd hi cyn i bawb fynd ar ein nerfau a heglu hi nol adre ac i gerdded o gwmpas Llyn y Rhath lle mae na gwell dosbarth o bobol.

Dyna ni te am nawr.  Edrych mlaen nawr at y payday nesa lle ceisiaf dawelu fy holl ddyledwyr.  Trueni petawn i’n gallu heglu hi i wlad arall ac osgoi y bastads am byth!

 

Mawrth 30 2007 -Hyncs heb dryncs March 30, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 12:58 pm

Wel nawr bod teitl y blog wedi denu eich sylw -dwi am siarad am fryngaerau Cymru…. gan cwotio y pethe mae’r Eos wedi dysgu i fi… Dim ond jocian!!! Mae’r Eos gafodd ‘First’ yn ei radd Hanes yn browd iawn o’i wybodaeth am fryngaerau ac yn wir mae ei draethawd M.A. yn cael ei ddefnyddio yng nghyfres y BBC, ‘The Sleep Clinic’ ar hyn o bryd i helpu dioddefwyr Insomnia.  Dim ond jocian Eos bach!!

Es i weld y ffilm ‘300’ neithiwr – gan obeithio weld hyncs heb dryncs. Oedd, roedd na ddynion hanner noeth gyda mwy o six packs na changen Threshers ond dim lot o sex yn perthyn iddyn nhw. ‘Roedd y stori’n sal – yn ddioglyd, heb ddyfnder ac er bod y gwaith camera a steil gweledol y ffilm yn rili dda (fel arfer gyda’r run criw a wnaeth ‘Sin City’), siomedig oedd o mewn gwirionedd. 5 allan o 10.  Ceisio copïo ‘Gladiator’ ond yn methu. Yn y ‘trailers’ roedd 2 ffilm ‘B’ movie 50’s aidd o waith Tarantino a Rodrigez sy’n edrych yn wych. O’dd y trailers yn rili dda a dwi’n bendant yn mynd i’w gweld!

Dwi’n gobeithio mynd i weld arddangosfa luniau Angus McBain yn Amgueddfa Caerdydd Dydd Llun. ‘Roedd e’n ffotograffydd gwych – ac yn hoff ffotograffydd fy eilun, Vivien Leigh a fe dynnodd y lluniau swreal hynod o Audrey Hepburn pan oedd hi’n dechrau ei gyrfa. Mae na lyfr o’r lluniau ar werth yno ond mae’n £25 sydd braidd yn ddrud. O’n i wedi gwahaodd yr Eos i ddod gyda fi er mwyn ei ddysgu am chydig o ddiwylliant ond mae e’n poeni fydd pobol yn dechrau siarad amdanom yn gwaith a’n bod yn cael affair. Eos bach, dylet ti fod yn delighted fod ‘older woman’ diwylliedig fel fi yn dangos diddordeb mewn creadur bach truenus fel ti!! Dyrchafa dy lygaid at y mynyddoedd yn lle’r bryngaerau melltigedig yna!

Dwi’n siwr byddai Idwal yn fodlon dod gyda fi i edrych ar luniau Mr McBain, mae Idwal yn swnio’n gês a hanner -sgwn i a wna i glywed wrtho fo heddiw?

Dwi’n cwrdd â SPJ fory am pow-wow. Ac iddi hi, dyma fy ngwr perffaith heddiw, Mr John Simms (o Life on Mars).  Dwi’n meddwl hoffwn gael det gyda Mr Simm yn 1973.  Blwyddyn lledrithiol -pan ganwyd fi a glam rock!   Buaswn yn mynd ag e allan am noson fondue retro, yna mynd i’r sinema i wylio ‘The Exorcist’ neu ‘The Wickerman’ – dwy glasur a wnaethpwyd yn ’73 ac yn ffilmiau scary iawn – yn fwriadol felly er mwyn iddo cael dal fy llaw yn neis a rhannu ei pick and mix hefo fi!!  Yna mynd am reid cyffrous yn ei gar retro cyn mwynhau glasiad o Blue Nun dros olau’r gannwyll…  HA HA SPJ!!  Does neb ar ôl gen ti nawr!

 

Mawrth 28 2007-Doctor, Doctor March 28, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 2:56 pm

Wel, mae’r annwyd yn parhau i fod yma fel rhyw Jehovas Witness sy’n pallu gadael stepen y drws.  Chwys, poen cefn, sinuses gwael a digon o snot i foddi pentre bychan Cymreig- hyfryd iawn. Gan mod i’n newydd yn fy swydd, dwi ddim yn hoffi cymeryd sickies eto. Yn fy hen swydd, ‘roeddwn yn cael sickie ysbeidiol – pob dau fis, rhag ofn eu bod yn meddwl fy mod yn ‘super human’ oedd fyth yn sal. Sneb yn licio’r twats nerdy yna sy’n dod i’r gwaith yn selog – boed haul neu law neu storm. Dwi’n hoff iawn o buggeran off ambell i bnawn gan ddefnyddio’r esgus bod gen i waith ‘ymchwil’ i wneud.  Rhan amlaf mae’r ymchwil yma’n fy ngalw i ffereta’n wyllt am fargen yn ‘Top Shop’ neu ‘New Look’ ac yn ‘satisfying’ iawn ac yn fy atgoffa o’r amseroedd da pan o’n i’n y pumed dosbarth yn ysgol yn mitsho P.E. ac yn heglu hi at siop y gornel i wylio fy ffrind ‘streetwise’ Tania yn blagio’i ffordd at brynu pecyn o Embassies- happy days! Dwi ond wedi gwneud hyn ddwy waith ers bod yma ond dyna un o’r manteision o weithio’n y Cyfryngau a dwi’n gobeithio ei ddefnyddio’n amlach wrth i’r amser fynd yn ei flaen ond dwi ar dreial ar hyn o bryd, felly rhaid bihafio!

Eniwei, i gloi, fy ngwr dirgel heddiw yw Ed Norton.  Nawr mae Ed yn gymeriad eitha ‘deep’, edgy, dwi’n meddwl ac yn glyfar iawn hefyd.  Felly, dwi’n meddwl byddwn yn mynd ag e i weld perfformiad theatr mewn lle ‘wanky’ dosbarth canol yn Llundain fel y Donmar Warehouse theatre (dyna lle’r oedd Sam Mendes a Kevin Spacey yn arglwyddiaethu dwi’n meddwl) ac esgus mod i’n rili deall y ‘symbolism’ a’r neges tu ol i’r perfformiad etc.

Wedyn, buaswn yn mynd i Jazz Bar select yn Convent Garden lle byddwn yn impressio’r hen Ed trwy ymuno gyda’r house band mewn riffiau gogonoeddus ar y piano ac yn downio siampein cocteils cyn gorffen y noson (a la shot ola ‘Fight Club’) yn edrych allan ar dirlun ‘Llundain gyda’r nos’ o’r gherkin ysblennydd.

 

Mawrth 27 2007-Snot central March 27, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 2:12 pm

Mae annwyd gen i heddiw a phan mae gen i annwyd, dwi’n ‘whiny’ iawn.  Dwi ishe cysgu a chwtsho mewn yn y gwely a gwylio fy hoff trashy videos ar fy teledu/fideo combo hynafol yn fy stafell wely. Hoff trashy fids pan yn sal:

1 ‘Lace’ (1984) – Bloc-bystar gwych dwi’n cofio fi mam a fy chwaer yn gwylio pan o’n i’n fach. Stori tair merch sy’n cael eu haddysg mewn ysgol breifat yn y Swistir, yn cael affairs, mae un yn beichiogi (ond y’n ni ddim yn gwybod pwy tan ddiwedd y 3 awr), ac yn cael plentyn hordderch. Mae’r plentyn yn mynd ar goll yn yr Eastern Bloc (mae’n aros da teulu maeth nes bod y fam yn ddigon hen i ofalu amdano) ac yn troi mas i fod yn Lili, porn-star Ffrengig sydd ar ‘vendetta’ yn chwilio am ei mam go iawn.  Gyda Sheik secsi, Angela Landsbury fel hen fodryb, jet-setio mega-glam a’r merched yn eu tridegau yn chwarae merched ysgol – what’s not to love?

2 Grease (ar gyfer annwyd)  Grease 2 (ffilm rili sal os da chi’n rili sal)

3) Wizard of Oz  (gwneud i chi deimlo fel plentyn unwaith eto ac eisiau mam i ddod gyda brechdanau cyw iar heb grystiau)

4)  Kind Hearts and Coronets (gwych o ffilm) ac os ydych eisiau rhywbeth sbwci a brilliant – ‘Dead of Night’ – hollol scary o stabl Ealing ond werth ei gweld.

‘Roedd yr Eos yn feirniadol iawn ddoe achos mod i’n bod yn rhy rhamantus yn fy musings yn y blog diwetha, felly fel ‘antidote’ dyma fy top 5 hoff ‘violent’ acts in the movies for your reading pleasure:

1) Scarface – Pacino yn cael shoot-fest enfawr

2) This Life – Milly yn rhoi smack mawr i Rachel ar ddiwedd y gyfres ola yn y briodas.

3)  Whatever happened to Baby Jane?  Bette Davis yn rhoi llygoden fawr fel swper i Joan Crawford “What’s the matt-ah!”

4)  Chinatown – Jack Nicholson yn rhoi cweir i Faye Dunaway

5)  Barton Fink – Barton yn deffro i ddarganfod fod y merch mae wedi bod yn cysgu gyda hi trwy’r nos wedi’i llofruddio yn ei wely – wrth i’r gwaed lifo’n ara-ara bach i lawr ei hochr -da!

Life on Mars heno – hwre!!  Gene-Genie yn wych. Trueni bod y blincin BBC cachlyd wedi stopio dangos y bennod nesa ar BBC 4 – Y TWATS!

Dwi’n cadw fy hoff wr tan fyddaf wedi gwella o’r annwyd – methu delio gydag excitement heddiw.

 

Mawrth 26 2007 – Dyfod mae y Gwanwyn? March 26, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 1:39 pm

Wel, mae’r traddodiad sili o symud yr awr mlaen wedi digwydd eto.  Mae e’n well i gael mwy o olau gyda’r nos ond dwi ddim yn hoffi colli awr prin o gwsg sydd fel aur i rywun fel fi sy’n rili mwynhau cysgu!

O’n i’n meddwl neithiwr trwy geisio mynd i gysgu pam na all bywyd go iawn fod fel ffilmiau? Pam na gallwn gael ‘love scenes’ sinematig yn ein bywydau go iawn?  Gan fy mod yn teimlo’n hiraethus-rhamantus heddiw (mae yn Ddydd Llun wedi’r cwbwl) dyma restr random o fy hoff olygfeydd rhamantus/rhywiol yn y sinema:

1  Gone with the Wind – Pan mae Clark Gable yn cario Vivien Leigh (fy eilun), i fyny’r grisiau mawr coch ‘to have his wicked way with her’ – Pam nad yw dynion go iawn yn gwneud hyn?!!! Dyma beth y’n ni ferched (ffug oleuedig y 21g) RILI eisiau!

2  Lady Hamilton – Vivien Leigh eto a Laurence Olivier. Love-scene ar nos Calan 1799 -wrth i’r cloc daro deuddeg dywed LO: “Now I have kissed you through two centuries”….  Swoon!

3.  Dracula (fersiwn 1992-Gary Oldman) Pan mae Dracula yn dod o hyd i’w gariad wedi ‘reincarnato’ yn Winona Ryder mae’n dweud: “I have crossed oceans of time to be with you.”

4. Badlands (1973) Pan mae Sissy Spacek a Martin Sheen yn cusanu am y tro cyntaf. Er eu bod yn datblygu’n ddeuawd o ‘serial killers’ -mae’n rhamantus iawn!

5 Now, Voyager (1942) Pan mae Paul Henreid (yr arwr) yn cynnau sigaret iddo fe a Bette Davis ger ddiwedd y ffilm ac mae hi’n dweud: “Let’s not ask for the moon, Jerry, we already have the stars…”

6   Heathers (1988) Y Ffilm wnes i geisio modelu fy arddegau lletchwith arni -i’r fath raddau nes i mi brynu ‘monacle’ fel oedd gan Winona Ryder yn y ffilm a’i wisgo pan o’n i’n canu yn y Côr lleol – pawb yn meddwl mod i’n nuts-fi’n ymfalchio bod yn eccentric.  Wel, dim ond 16 o’n i!!  Eniwei, Christian Slater, un o fy ‘crushes’ cynta, yn portreadu cymeriad J.D. yn tynnu dryll allan yn y cantin ysgol ac anelu at y ddau ‘jock’ stiwpid.  Sdim rhyfedd fod Winona wedi lluchio ei morwyndod a’i nicers i’r gwynt wrth weld yr hen J.D. wrth ei bethau. Buaswn i wedi hefyd!!!

7 Twin Peaks (1990) Cymeriad Sherilyn Fenn yn colli ei morwyndod i gymeriad Billy Zane mewn hen awyren o’r Ail Ryfel Byd.  Hefyd, cymeriad James, yn Twin Peaks ar ei fotobeic yn crio ar ol marwolaeth ei gariad, Laura Palmer…

8 Dirty Dancing -(1987) Yr hen glasur!!  Yr olygfa yn ‘love-shack’ y Swayze-master yn dangos i ‘Baby’ ei bethau!  Ydy e’n rong ffansio’r hen Patrick gyda mullet???

9  When Harry met Sally – (1989) Pan mae Harry yn rhedeg trwy’r stryd ar Nos Calan wedi dod i’r sylweddoliad (o’r blincin diwedd!) ei fod yn caru Sally.

10 Amelie – (2001) Yr olygfa pan mae Amelie yn ei chegin yn  dychmygu sut fyddai ei bywyd os byddai ei ‘object of affection’ yn rhan o’i bywyd. Aah!!

Wel, gobeithio fod rhain wedi gadael rhyw ‘glow’ bach yn eich calonnau a’r sylweddoliad pa mor shit a di-ramant mae eich bywydau craplyd chithau.

Tan y tro nesa pan fy ngwr cyfrinachol i fydd Gabriel Byrne, the older man!

 

Mawrth 14 2007-17:25pm March 22, 2007

Filed under: Uncategorized — magiceirwen @ 5:22 pm

Blogyn bach sydyn cyn gadael gwaith. Diwrnod hynod o unproductive heddiw.  Edrych ar fy hoff wefannau – Go Fug Yourself a TV Gasm a’r Points of view messageboard lle mae pobol trist fel fi yn treulio amser yn debato beth fydd diweddglo Life on Mars 2.

Mae John Simm yn secsi iawn iawn -does dim lot o toti ar y bocs ar hyn o bryd sy’n fy nghyffroi.  Ble mae’r hen Darcy pan mae ei angen e?  Dwi’n eitha hoffi’r boi na sy’n Primeval oedd yn ‘Cutting It’-mae’n eitha secsi ond mae ei ddefnydd o grandfather shirts (very 1991) yn rhyfedd…

Wel ges i ddiwrnod arbennig o siopa ddoe a gobeithio cael repeat performance fory ar ol bod i’r deintydd. Ddim yn edrych mlaen i hwnnw-drilio trwy fy nant blaen a’i reparo achos bod e wedi mawr (rol i fy syrthio arno yn 14 oed).  Bydd e’n neis cael par o ddannedd blaen cymen ar ol 20 mlynedd o cul-wenu.

Heno, does dim Dragons Den – bw! Fy hoff raglen lle mae’r inventors waci ma gyda’u syniadau stiwpid yn cael eu slagio gan y Millionaires. Licsen i se amennydd busnes gen i yn lle gallu ‘average’ creadigol!  O’n i yn disgwyl mwy erbyn mod i’n cyrraedd 33!!  Dim ty, a chredit cachlyd. Ond pan y’ch chi wedi marw be di’r ots eniwei am eiddo etc etc!  TTFN!